Xu Hướng 1/2023 # Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam # Top 8 View | Raffles-design.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam được cập nhật mới nhất trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Đà Nẵng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, nhân dân Việt Nam đã anh dũng đứng lên chống giặc giữ nước theo phương châm “kẻ trước ngã, người sau đứng dậy” nhưng rốt cuộc đều thất bại.

Một câu hỏi lớn đặt ra với những nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là, làm sao để đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc? Có người cho rằng phải tiến hành võ trang bạo động, vì “không lấy máu rửa máu thì không thể cải tạo được xã hội hiện tại”. Có người lại lập luận, nếu dùng võ trang bạo động thì sẽ thất bại, bởi thực dân Pháp có vũ khí tối tân hiện đại, nên trước mắt cần phải dựa vào Pháp để “canh tân” đất nước, sau đó mới giành lại độc lập. Người đại diện cho xu hướng bạo động là cụ Phan Bội Châu. Người đại diện cho xu hướng cải lương là cụ Phan Châu Trinh.

Do hạn chế về lập trường giai cấp, cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nên các cuộc đấu tranh tuy diễn ra rất sôi nổi những đã nhanh chóng bị kẻ thù dập tắt.

2. Xuất phát từ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn Việt Nam, ngay từ mới ra đời, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 – 1930 xác định: Chủ trương làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, để đạt được mục tiêu đó phải dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng. Tuy nhiên, cái khó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là vừa mới ra đời Đảng chưa có một đơn vị vũ trang nào làm lực lượng quân sự cho mình. Bởi thế Đảng đã chủ trương tổ chức ra quân đội công – nông, trước hết là các đội tự vệ công – nông, các đội du kích, làm nòng cốt cho toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, từ năm 1930 đến năm 1944, nhiều địa phương trên phạm vi cả nước đã sáng tạo ra nhiều tổ chức vũ trang tuy tên gọi có khác nhau nhưng đều giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với kẻ thù, bảo vệ các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân ở các địa phương. Đó là các đội Tự vệ đỏ ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, Đội du kích Bắc Sơn rồi các đội Cứu quốc quân, Quân du kích Nam Kỳ, Đội du kích Pác Bó ở Cao Bằng… Các đội vũ trang nói trên tuy hoạt động rất tích cực và đã có những thành tích đáng kể nhưng đó mới chỉ là các đội du kích của từng địa phương, ảnh hưởng của nó đối với phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân cả nước chưa thật lớn.

3. Khi đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, tuy chỉ có 34 chiến sĩ nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm đã được chọn lựa kỹ càng trong các đội du kích Cao – Bắc – Lạng và trong số những người đi học quân sự ở nước ngoài về, hầu hết đã trải qua chiến đấu và ít nhiều đều có hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự. Là con em của các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí căm thù giặc sâu sắc. Không một người nào trong Đội không mang mối hận thù với đế quốc, hoặc nhà cửa bị đốt, của cải bị tịch thu, hoặc cha, anh, chị, em bị bắt, bị bắn, còn bản thân nếu chưa trải qua lao tù thì cũng là những người đang bị truy nã, nợ nước, thù nhà, oán hờn dân tộc, căm thù giai cấp đã xiết chặt họ lại thành một khối rắn chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi.

Đặc biệt, ngay từ khi mới ra đời, lượng vũ trang bí mật, bất ngờ, tích cực, chủ động, mưu trí và linh hoạt… Đánh giá về văn kiện lịch sử này, tác giả người Nhật Singô Sibata cho rằng: “Những nguyên tắc chỉ đạo cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do cụ Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam đề ra trước cách mạng 1945 tiêu biểu cho một lý luận độc đáo, phù hợp với những điều kiện riêng của Việt Nam”(1). Thực tế lịch sử đã chứng minh, Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã có ngay một cương lĩnh chính trị, quân sự đúng đắn. Bản cương lĩnh đó chính là Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo. Nội dung bản chỉ thị tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích, hàm chứa nhiều vấn đề cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, đó là: Vấn đề kháng chiến toàn dân, vấn đề động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng và hoạt động của các thứ quân (quân chủ lực, quân địa phương và lực lượng tự vệ rộng khắp), phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng vũ trang, nguyên tắc chiến thuật, tác chiến, cách đánh của lực Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân không chỉ có giá trị định hướng dẫn dắt mọi hoạt động của Đội mà nó còn đánh dấu bước hoàn chỉnh lý luận xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền ở Việt Nam.

4. Được dẫn dắt bởi một cương lĩnh hành động đúng đắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngay sau ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã liên tiếp đánh thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng) ngày 24 và 25-12-1944, giết chết hai tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch trong hai đồn, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Sự xuất hiện bất ngờ của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân với hai chiến thắng vang dội Phai Khắt, Nà Ngần, đã tác động mạnh mẽ, gây tâm lí hoang mang, lo sợ trong hàng ngũ quân địch, đồng thời cổ vũ tinh thần cách mạng của quân chúng nhân dân, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ vùng dậy đạp đổ xiềng xích của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau thắng lợi giòn giã của hai trận Phai Khắt, Nà Ngần, thực hiện phương châm “Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, các cán bộ, chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã nhanh chóng triển khai công tác vũ trang tuyên truyền. Trước hết Đội tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của mặt trận để nhân dân hiểu rằng, đã đến lúc cần phải đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc và khả năng đánh thắng chúng. Sau đó, Đội bắt tay vào xây dựng tổ chức cơ sở chính trị và lực lượng của địa phương. Đội dựa vào cán bộ địa phương theo cách chọn một số thanh niên trung kiên, tiến hành huấn luyện cấp tốc rồi giao công tác, hoặc cho vào Đội để rèn luyện và bồi dưỡng kinh nghiệm rồi trở về địa phương công tác khi cần thiết. Với những hoạt động tích cực, rộng khắp của Đội “đã tạo nên một khu vực có cơ sở cách mạng rộng lớn từ núi rừng Hoà An giáp tỉnh lỵ Cao Bằng cho đến các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã và vùng phụ cận các triền núi Phia Uắc, Phia Giả, Phia Bióoc; khu vực này trở thành những căn cứ hoàn toàn, tiến có thể lui, đánh có thể giữ, làm bàn đạp phát triển phong trào về phía Nam”(2).

Như vậy là, sau 14 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với tư tưởng chỉ đạo nhất quán phải sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh. Nếu các đội Tự vệ đỏ trong phong trào cách mạng 1930-1931, Đội du kích Bắc Sơn, rồi các đội Cứu quốc quân, Quân du kích Nam Kỳ…được coi là những hạt giống quân sự đầu tiên của Đảng, giữ vai trò nòng cốt cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương, thì sự ra đời và hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trong những ngày đầu mới thành lập là bước nhảy vọt về chất trong tiến trình chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Từ đây, Đảng ta và cách mạng Việt Nam mới có một đội quân chủ lực vừa làm nhiệm vụ tác chiến, vừa đóng vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, dìu dắt các đội vũ trang địa phương thực hành tác chiến, mở rộng khu căn cứ cách mạng, để đến khi thời cơ xuất hiện, chính đội quân chủ lực ấy đã giương cao ngọn cờ khởi nghĩa tiến về xuôi cùng nhân dân cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Văn Sự Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Học Kỳ Quân Đội Hà Nội 2022

Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an là chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Chia các lứa tuổi để huấn luyện.

Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an nhằm tặng cho các em một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN (70% giá trị sống, kỹ năng sống và 30% học làm chiến sỹ)

Lễ phép; tôn trọng; yêu thương; trách nhiệm; giá trị đạo đức Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

– Nhóm kĩ năng tự chủ: Tự nhận thức; quản lý cảm xúc; quản lý thời gian; ứng phó với căng thẳng; kiên định và ra quyết định.

– Nhóm kĩ năng học tập, làm việc: Kỹ năng học tập và thi cử; tạo cảm hứng học tập; đặt mục tiêu phấn đấu; lập kế hoạch rèn luyện và kỹ năng làm việc nhà.

– Nhóm kĩ năng chăm sóc, bảo vệ bản thân: Chăm sóc sức khỏe; phòng tránh bạo lực học đường; xâm hại tình dục; điện giật; đuối nước; tai nạn giao thông và một số tệ nạn xã hội khác.

– Nhóm kĩ năng xã hội: Giao tiếp; thuyết trình; lắng nghe; quan sát; giải quyết tình huống; tham gia sinh hoạt tập thể.

3. Học làm chiến sỹ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, nghị lực, tính trách nhiệm, nề nếp sinh hoạt, lao động tự chủ; tập luyện võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và một số bài học trong quân đội.

4. Các hoạt động khác: Tham quan dã ngoại, tắm biển, giao lưu văn hóa, thể thao, hát, múa, nhạc, họa, kịch, trò chơi, dân vũ, breakdance, hiphop, nấu ăn, chăn nuôi, làm vườn, võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và trải nghiệm thao trường.

5. Đặc biệt, đêm giao lưu tổng kết: Tất cả chiến sỹ nhí được thể hiện tài năng “Tự hào chúng tôi là chiến sỹ – Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an Got talent”.

* Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà Nội

* Từ ngày 16/7 – 24/7/2020

* Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 – Quảng Yên – Quảng Ninh

– Khóa 1: Từ ngày 20/7 – 28/7/2020

– Khóa 2: Từ ngày 30/7 – 07/8/2020

– Khóa 3: Từ ngày 09/8 – 17/8/2020

Kinh phí của chương trình Học kỳ quân đội 2020 là: 4.750.000đ/ học viên (bao gồm: chi phí đi lại, ăn, uống, điện nước, trang phục quần áo, giầy, mũ, đạo cụ, hoạt động huấn luyện, tham quan, dã ngoại và một số chi phí tuyên truyền)

– Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 – Quảng Yên – Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 – Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà Nội

– TT. Phát triển Kỹ năng xã hội, Học viện Thanh thiếu Việt Nam – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cố vấn kỹ năng xã hội: chúng tôi Tâm lý học – chuyên gia tư vấn hướng nghiệp Phạm Mạnh Hà, Tiến sĩ Tâm lý Lê Thị Thanh Thủy, Chuyên gia Công tác Thanh thiếu niên – Thạc sĩ Nguyễn Đồng Linh…

Một số thông tin với gia đình học sinh

Quý vị có thể đăng ký như sau:

– Đăng ký online

– Vào lúc 12h00 và 21h00 hàng ngày, Quý vị có thể theo dõi thông tin huấn luyện trên trang và chúng tôi

– Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được trao Giấy Chứng nhận tham gia chương trình

– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline

0945.365.895 (Quý An) – 0868.989.569 (Thu Hiền)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KHUNG

THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY Thưa quý vị phụ huynh! Chúng tôi nhận thấy rằng:

Thư gửi tới các phụ huynh

Người Nhật dạy con ba điều sau đây: Tư duy sáng tạo; tâm lý doanh nhân và tinh thần chiến binh.

Mọi trẻ em đều có cơ hội thành công như nhau, vấn đề là ở chỗ, em nào được bố mẹ khích lệ tinh thần sẽ thành công hơn được khích lệ vật chất.

Chính vì vậy, Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức Học kỳ quân đội nhằm tặng cho các em một số bài học về tinh thần chiến binh và kỹ năng sống mạnh mẽ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý vị phụ huynh!

Quý vị là những bậc cha mẹ hết mực thương yêu và có trách nhiệm với con, chắc quý vị có nhiều kế hoạch giúp con mình phát triển toàn diện. Rất mong Quý vị lựa chọn cho con mình trải nghiệm một kỳ nghỉ hè bổ ích với môi trường Học kỳ quân đội của chúng tôi.

Diễn Đàn Nông Dân Hợp Tác Việt Nam

Kinh nghiệm chọn được giống gà đá tốt nhất

Xưa nay, mái nòi nổi tiếng, mỗi vùng may ra chỉ có một nhà nuôi. Hay nếu dòng họ người ta đông, thì độc quyền trong dòng họ nuôi chung với nhau, do đó mới có chuyện cả vùng nổi tiếng. Chẳng hạn như gà Cao Lãnh, hoặc “Mái râu” vùng Bà Rịa nổi tiếng một vùng…

Muốn có mái nòi thật dữ, nếu không có cơ may gặp một sư kê nào đó thương tình nhượng lại, thì ta chỉ còn cách tự tạo mái mà nuôi.

Trước hết, phải cố chọn con mái rặc nòi, nếu cựa thì phải đúng là gà cựa, và nếu đòn thì phải rặc gà đòn. Sau đó, phải xem tướng cách có đạt yêu cầu không, kế đó xem lông, xem vảy, thấy tốt mới chọn nuôi.

Mái nòi này cho cản với trống nòi ăn độ để xem bầy con nó ra sao. Nên cho cản vài ba lứa, nếu thấy bầy con tài nghệ quá tồi, hoặc không được ưng ý lắm, thì ta nên thay mái khác… Ngược lại, nếu đúc ra vài ba lứa con mà đa số đều là chiến kê nổi tiếng thì coi như ta đã gặp may. Có nhiều người cả đời cứ lo tuyển mái gốc, trong nhà lúc nào cũng nuôi cả chục mái của nhiều vùng khác nhau, lập ra hàng chục cuốn “gia phả” ghi chép cẩn thận, nhưng trên đầu đã hai thứ tóc mà vẫn không ưng ý được một dòng gà nào!

Vậy, cách tuyển chọn một mái nòi để giống phải ra sao? Gà phải hội đủ những điều kiện là gì?

Dù gà có gốc gác ( gà thuộc dòng nổi tiếng) hoặc là gà ta chưa rõ xuất xứ, ta cũng nên thực hiện đúng câu: “Nhứt thủ, nhị vĩ, tam hình, tứ túc”.

Nghĩa là mặt phải lanh, cỗ phải to, khoẻ, đuôi cúp xuống, thân mình tròn trịa, ngực nở, lườn thẳng. Về chân, ngón phải dài, khoẻ, hai hàng vảy phải đều đặn và không có những vảy xấu. Màu vảy cả hai chân phải sáng, thành ngoài úp vào thành trong. Nếu gà có những vảy quí lại càng nên chọn.

Nói cách khác, lựa gà mái để giống cũng như cách chọn gà trống để nuôi lớn đá độ vậy. Càn khắt khe với mình trong việc chọn lựa lúc đầu thì may ra sau này ta sẽ tạo được mái tốt mà thôi. Xin nhắc lại, công việc tạo mái gốc không thể gấp gấp. Vấn đề này ” dục tốc bất đạt”. Càng biết trì chí, càng chịu kiên tâm, chịu khó, ta càng có nhiều hy vọng sớm gặt hái được thành công!. Gà mái nòi rặc giống, trong điều kiện nuôi và chăm sóc kỹ, đến bảy tám tháng tuổi đã bắt đầu chịu trống. Nên chọn trống thật tốt về hình vóc, về xương cốt, vảy chân và nhất là có thành tích xuất sắc ở đấu trường cho cản mái. Không nên chọn trống quá tơ hoặc quá già, con nó sẽ yếu.

Lứa con đầu, kinh nghiệm cho chúng ta thấy, nên loại bỏ vì lông thường giòn, không nuôi đá được. Ta nên nuôi từ lứa gà thứ hai trở đi. Và khi thấy gà nòi mái đó ra con tốt, có tài nghề thì có thể cho đẻ đến bốn năm năm sau…Trường gà nòi không to, nhưng vỏ dày hơn trứng gà tàu. Gà mái nòi rặc giống lứa chỉ đẻ khoảng 7 trứng, tối đa là 8 trứng. Những mái nòi đẻ mỗi lứa trên 10 trứng là gà lai, nên loại bỏ.

Nên cho gà mẹ ấp trứng và nuôi con của nó. Với những mẹ nuôi con không giỏi cuối ngày ta nên cho bầy gà đó ăn thêm cho đủ no.

Xe Tập Đi Con Gà Có Thực Sự Nâng Niu Những Bước Chân Đầu Đời Của Bé?

Khi con yêu chập chững tập đi cũng là lúc mẹ băn khoăn không nên biết phải chọn loại xe tập đi nào? Xe tập đi con gà liệu có thực sự là lựa chọn hoàn hảo?

Tuy mỗi trẻ đều có có những thời điểm tập đi khác nhau nhưng những bước đi đầu đời của trẻ đều vô cùng ý nghĩa và quan trọng. Có những trẻ biết đi rất sớm nhưng cũng có nhiều trẻ mãi vẫn không chịu tập đi khiến bố mẹ rất sốt ruột. Vậy với những bé tập đi chậm, bố mẹ có nên cho bé dùng xe tập đi con gà để bé tự tin hơn không?

Có nên cho bé dùng xe tập đi con gà?

Hiện xe tập đi con gà đang được nhiều ông bố bà mẹ Việt tìm mua để con mình tập đi với mong muốn thúc đẩy con biết đi sớm, nhanh hơn, giảm cảm giác sợ. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã có một số nước như Canada, Anh khuyến cáo hoặc cấm hăn việc cho trẻ sử dụng xe tập đi, đặc biệt là dạng xe tập đi tròn, để bé ngồi vào trong.

Vậy xe tập đi nói chung và xe tập đi con gà nói riêng có thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ?

Theo kết quả khảo sát của chính phủ Canada vào tháng 6/2003, mỗi năm có khoảng 1000 trẻ sơ sinh bị thương, tai nạn trong quá trình sử dụng xe tập đi dạng tròn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tâm lý đại học AC Seeger Seoul cũng mở cuộc nghiên cứu về sự phát triển trí não giữa trẻ tự tập đi và trẻ sử dụng xe tập đi, cho thấy: trẻ tự tập đi có xu hướng phát triển thông minh và khả năng vận động cao hơn trẻ ngồi xe tập đi.

Các chuyên gia tại Việt Nam cũng khẳng định, trong thời điểm con đang lớn không nên cho trẻ ngồi xe tập đi vì ngoài tai nạn, xe tập đi dạng tròn cũng khiến xương của trẻ bị biến dạng, gây vòng kiềng chữ O, chữ X do ngồi trong xe lâu ngày.

Thậm chí trẻ dùng xe tập đi dạng tròn sớm sẽ chậm biết đứng, biết đi hơn so với trẻ bình thường. Do trong quá trình dùng xe đã có sẵn phần ghế nâng đỡ khiến trẻ hình thành tâm lý dựa dẫm, dẫn đến cơ xương không lớn được như bình thường, hệ thần kinh cũng chậm phản xạ hơn.

Đó là những ảnh hưởng tiêu cực thực tế mà xe tập đi dạng tròn gây ra cho trẻ sơ sinh, nhưng đối với xe tập đi kiểu con gà thì vẫn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho bé.

Cách sử dụng xe tập đi con gà hiệu quả

Xe tập đi hình con gà có cấu tạo như một chiếc xe đẩy mini gồm thanh đẩy, bánh lăn có bọc cao su để kiểm soát lực đẩy và những con gà mẫu vật nhiều màu, chuyển động vui mắt, phát ra âm thanh giúp trẻ thích thú hơn trong quá trình tập đi.

Xe tập đi con gà được khuyến cáo chỉ sử dụng cho trẻ có độ tuổi từ 9 tháng trở đi, bố mẹ nên lưu ý một số điều như sau để áp dụng xe tập đi có hiệu quả hơn:

Chỉ cho trẻ tập đi khi trẻ đã đủ tháng như khuyến cáo hoặc theo sự phát triển tập đi tự nhiên của trẻ, tuyệt đối không ép trẻ đi sớm.

Bố mẹ phải luôn có mặt, chú ý trẻ khi trẻ đang sử dụng xe tập đi con gà vì trẻ sẽ khó kiểm soát được tốc độ, hướng đi, dễ dẫn đến tai nạn.

Không lạm dụng xe tập đi quá nhiều, cho trẻ tự tập không xen kẽ với dùng xe để trẻ tránh có tâm lý dựa dẫm, sau khi đã cứng cáp sẽ giảm dần tần suất dùng xe.

Vì xe tập đi hình con gà không có bộ phận nâng đỡ như xe dạng tròn và bé có thể chủ động vận động cơ chân để giữ thăng bằng nên sẽ ít có sự ảnh hưởng đến xương, chân cũng không bị biến dạng. Mặt khác, hệ thần kinh cũng phát triển, biết cách cảm nhận và điều chỉnh cân bằng tốt.

Xe tập đi con gà được xem là một dụng cụ có sự cải tiến, nghiên cứu kỹ lưỡng, để nó phát huy tác dụng hay gây tác hại đều phụ thuộc vào sự kiểm soát hợp lý của bố mẹ, vậy nên nếu biết cách áp dụng sẽ mang lại nhiều hiệu quả, giúp những bước chân đầu tiên của bé sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!