Xu Hướng 3/2024 # Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Ngày 1-9-1858, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Đà Nẵng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, nhân dân Việt Nam đã anh dũng đứng lên chống giặc giữ nước theo phương châm “kẻ trước ngã, người sau đứng dậy” nhưng rốt cuộc đều thất bại.

Một câu hỏi lớn đặt ra với những nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là, làm sao để đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc? Có người cho rằng phải tiến hành võ trang bạo động, vì “không lấy máu rửa máu thì không thể cải tạo được xã hội hiện tại”. Có người lại lập luận, nếu dùng võ trang bạo động thì sẽ thất bại, bởi thực dân Pháp có vũ khí tối tân hiện đại, nên trước mắt cần phải dựa vào Pháp để “canh tân” đất nước, sau đó mới giành lại độc lập. Người đại diện cho xu hướng bạo động là cụ Phan Bội Châu. Người đại diện cho xu hướng cải lương là cụ Phan Châu Trinh.

Do hạn chế về lập trường giai cấp, cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nên các cuộc đấu tranh tuy diễn ra rất sôi nổi những đã nhanh chóng bị kẻ thù dập tắt.

2. Xuất phát từ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, kinh nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và trước những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn Việt Nam, ngay từ mới ra đời, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 – 1930 xác định: Chủ trương làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, để đạt được mục tiêu đó phải dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng. Tuy nhiên, cái khó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là vừa mới ra đời Đảng chưa có một đơn vị vũ trang nào làm lực lượng quân sự cho mình. Bởi thế Đảng đã chủ trương tổ chức ra quân đội công – nông, trước hết là các đội tự vệ công – nông, các đội du kích, làm nòng cốt cho toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, từ năm 1930 đến năm 1944, nhiều địa phương trên phạm vi cả nước đã sáng tạo ra nhiều tổ chức vũ trang tuy tên gọi có khác nhau nhưng đều giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với kẻ thù, bảo vệ các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân ở các địa phương. Đó là các đội Tự vệ đỏ ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930 – 1931, Đội du kích Bắc Sơn rồi các đội Cứu quốc quân, Quân du kích Nam Kỳ, Đội du kích Pác Bó ở Cao Bằng… Các đội vũ trang nói trên tuy hoạt động rất tích cực và đã có những thành tích đáng kể nhưng đó mới chỉ là các đội du kích của từng địa phương, ảnh hưởng của nó đối với phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân cả nước chưa thật lớn.

3. Khi đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập, tuy chỉ có 34 chiến sĩ nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm đã được chọn lựa kỹ càng trong các đội du kích Cao – Bắc – Lạng và trong số những người đi học quân sự ở nước ngoài về, hầu hết đã trải qua chiến đấu và ít nhiều đều có hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự. Là con em của các tầng lớp nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí căm thù giặc sâu sắc. Không một người nào trong Đội không mang mối hận thù với đế quốc, hoặc nhà cửa bị đốt, của cải bị tịch thu, hoặc cha, anh, chị, em bị bắt, bị bắn, còn bản thân nếu chưa trải qua lao tù thì cũng là những người đang bị truy nã, nợ nước, thù nhà, oán hờn dân tộc, căm thù giai cấp đã xiết chặt họ lại thành một khối rắn chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi.

Đặc biệt, ngay từ khi mới ra đời, lượng vũ trang bí mật, bất ngờ, tích cực, chủ động, mưu trí và linh hoạt… Đánh giá về văn kiện lịch sử này, tác giả người Nhật Singô Sibata cho rằng: “Những nguyên tắc chỉ đạo cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do cụ Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam đề ra trước cách mạng 1945 tiêu biểu cho một lý luận độc đáo, phù hợp với những điều kiện riêng của Việt Nam”(1). Thực tế lịch sử đã chứng minh, Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã có ngay một cương lĩnh chính trị, quân sự đúng đắn. Bản cương lĩnh đó chính là Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo. Nội dung bản chỉ thị tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích, hàm chứa nhiều vấn đề cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, đó là: Vấn đề kháng chiến toàn dân, vấn đề động viên và vũ trang toàn dân, nguyên tắc về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng và hoạt động của các thứ quân (quân chủ lực, quân địa phương và lực lượng tự vệ rộng khắp), phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trị của lực lượng vũ trang, nguyên tắc chiến thuật, tác chiến, cách đánh của lực Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân không chỉ có giá trị định hướng dẫn dắt mọi hoạt động của Đội mà nó còn đánh dấu bước hoàn chỉnh lý luận xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền ở Việt Nam.

4. Được dẫn dắt bởi một cương lĩnh hành động đúng đắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngay sau ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã liên tiếp đánh thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng) ngày 24 và 25-12-1944, giết chết hai tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch trong hai đồn, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng.

Sự xuất hiện bất ngờ của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân với hai chiến thắng vang dội Phai Khắt, Nà Ngần, đã tác động mạnh mẽ, gây tâm lí hoang mang, lo sợ trong hàng ngũ quân địch, đồng thời cổ vũ tinh thần cách mạng của quân chúng nhân dân, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ vùng dậy đạp đổ xiềng xích của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau thắng lợi giòn giã của hai trận Phai Khắt, Nà Ngần, thực hiện phương châm “Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, các cán bộ, chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã nhanh chóng triển khai công tác vũ trang tuyên truyền. Trước hết Đội tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của mặt trận để nhân dân hiểu rằng, đã đến lúc cần phải đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc và khả năng đánh thắng chúng. Sau đó, Đội bắt tay vào xây dựng tổ chức cơ sở chính trị và lực lượng của địa phương. Đội dựa vào cán bộ địa phương theo cách chọn một số thanh niên trung kiên, tiến hành huấn luyện cấp tốc rồi giao công tác, hoặc cho vào Đội để rèn luyện và bồi dưỡng kinh nghiệm rồi trở về địa phương công tác khi cần thiết. Với những hoạt động tích cực, rộng khắp của Đội “đã tạo nên một khu vực có cơ sở cách mạng rộng lớn từ núi rừng Hoà An giáp tỉnh lỵ Cao Bằng cho đến các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã và vùng phụ cận các triền núi Phia Uắc, Phia Giả, Phia Bióoc; khu vực này trở thành những căn cứ hoàn toàn, tiến có thể lui, đánh có thể giữ, làm bàn đạp phát triển phong trào về phía Nam”(2).

Như vậy là, sau 14 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với tư tưởng chỉ đạo nhất quán phải sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh. Nếu các đội Tự vệ đỏ trong phong trào cách mạng 1930-1931, Đội du kích Bắc Sơn, rồi các đội Cứu quốc quân, Quân du kích Nam Kỳ…được coi là những hạt giống quân sự đầu tiên của Đảng, giữ vai trò nòng cốt cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương, thì sự ra đời và hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trong những ngày đầu mới thành lập là bước nhảy vọt về chất trong tiến trình chuẩn bị lực lượng cách mạng của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Từ đây, Đảng ta và cách mạng Việt Nam mới có một đội quân chủ lực vừa làm nhiệm vụ tác chiến, vừa đóng vai trò tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, dìu dắt các đội vũ trang địa phương thực hành tác chiến, mở rộng khu căn cứ cách mạng, để đến khi thời cơ xuất hiện, chính đội quân chủ lực ấy đã giương cao ngọn cờ khởi nghĩa tiến về xuôi cùng nhân dân cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Đại tá, PGS. TS. Nguyễn Văn Sự Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Không Để Những Kẻ “Nhìn Qua Lỗ Đồng Xu” Xúc Phạm Sự Hy Sinh Của Cán Bộ, Chiến Sĩ Quân Đội!

Vậy mà lại xuất hiện những kẻ táng tận lương tâm, vong ơn bội nghĩa cất lên những luận điệu, chia sẻ những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm tới danh dự và sự hy sinh cao quý của những người lính. Đó là điều không thể chấp nhận, cần phải nghiêm trị, không để tái diễn việc cố tình xuyên tạc, xúc phạm sự hy sinh cao cả và làm tổn thương hình ảnh cao quý Bộ đội Cụ Hồ!

Những kẻ táng tận lương tâm

Đó là những kẻ trong liên minh ma quỷ “nhà dân chủ”, KOLS, “nhà báo công dân”, những kẻ mà nhiều năm nay thường xuyên dùng mạng xã hội xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước và lần này là Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có kẻ là giảng viên đại học phán xét rằng, việc các thiếu tướng, đại tá đi cứu hộ, cứu nạn là không cần thiết, nên để cho chiến sĩ. Chúng xúc phạm sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ khi đưa ra luận điệu: Cứ mặc định người của quân đội, công an chết thì thành liệt sĩ còn người dân chết khi lũ lụt, hạn hán thì không ai thương.

Tổ chức khủng bố Việt Tân nhân sự việc này thổi phồng rằng lũ lụt, thiên tai là do lỗi của Đảng. Chúng kích động, bịa đặt rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước không quan tâm đến người dân khốn khổ vì bão lụt, chỉ lo đại hội Đảng…

Theo cơ quan chức năng, có dấu hiệu cho thấy các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề bão lũ ở miền Trung để xuyên tạc, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai, vai trò của quân đội trong tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bài học chưa cũ

Những hiện tượng đáng buồn nêu trên khiến chúng ta nhớ đến một câu chuyện cách đây gần 5 năm. Vào năm 2024, khi 9 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ mất tích cùng máy bay CASA 212 trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn phi công và máy bay chiến đấu Su-30MK, người dân cả nước nóng lòng dõi theo từng dòng tin về các anh thì một nhà báo đã dùng mạng xã hội tạo một cuộc thăm dò dư luận với cách đặt câu hỏi “Vì sao CASA tan xác?” cùng với các giả thuyết mang tính suy diễn khiến dư luận rất bất bình, như máy bay “tan xác”, “bị bắn”, “không loại trừ bị bắn vỡ” hay “máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật”… Hành vi đó đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ, làm tổn hại đến chính uy tín của những người làm báo. Nhà báo trên sau đó đã bị xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo.

Không thể vấy bẩn sự hy sinh cao cả của người lính

Đã có những bài học đắt giá như vậy, tại sao vẫn có nhiều đối tượng với suy nghĩ lệch lạc, “ăn cháo đá bát”, táng tận lương tâm, bôi nhọ những người xả thân, quên mình vì cuộc sống và sự bình yên của nhân dân.

Chúng tôi cho rằng, do nhiều nguyên nhân nhưng có một lý do quan trọng là việc xử lý những đối tượng vi phạm chưa triệt để, kịp thời dẫn đến việc “nhờn luật”, coi thường kỷ cương phép nước.

Còn nhớ sau vụ án giết người và chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), có nhiều kẻ xưng là “dân chủ”, “tân tiến” tràn vào trang cá nhân của vợ một chiến sĩ công an hy sinh để xúc phạm chị và cháu bé, chế ảnh tùm lum bậy bạ rằng chị được “thuê để khóc”… Những đối tượng này còn báo cáo đánh sập trang cá nhân của chị, gửi tin nhắn xúc phạm đến gia đình, người thân chị; tìm ra địa chỉ cơ quan chị để quấy rối, đe dọa. Đó là những hành vi vô lương tâm không thể chấp nhận, song đáng tiếc nhiều kẻ vi phạm lại chưa bị trừng trị thích đáng.

Có lẽ, chỉ những kẻ không còn là con người mới đang tâm có những hành vi bịa đặt, bôi nhọ những người đã hy sinh cả tính mạng vì cuộc sống bình yên của cộng đồng, trong đó có cả bản thân họ.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân chúng tôi những ngày gần đây khi tác nghiệp tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã may mắn được xem đoạn clip cuối cùng về các cán bộ hy sinh, được tìm thấy trong thẻ nhớ của chiếc máy quay nằm sâu dưới đất đá của vụ sạt lở. Xem lại những hình ảnh cuối cùng ấy, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào xúc động khi thấy vị tướng cùng những sĩ quan, lãnh đạo chính quyền và nhà báo ngồi sát bên nhau quanh đống lửa giữa đêm mưa dữ dội nơi núi rừng. Họ vừa hong quần áo, vừa bàn về nhiệm vụ ngày mai, bàn cách gấp rút tiếp cận cứu những công nhân thủy điện đang gặp nạn. Trong clip, hiện lên rõ nét hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, nét mặt hằn lên những âu lo việc dân, việc nước. Câu nói cuối cùng của anh trong clip nhẹ nhàng nhưng như một mệnh lệnh từ trái tim: “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm”…  

Những kẻ gieo lời ác độc, bịa đặt về các anh sẽ nghĩ gì nếu được xem hình ảnh đó?

Những kẻ đó có biết rằng, quân đội tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai là một nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Hành động tiến nhanh về những “điểm nóng”, về nơi hiểm nguy, những nơi người dân đang kêu cứu, đói khát, tuyệt vọng, thậm chí đang cận kề cái chết… luôn là mệnh lệnh không lời, mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính Cụ Hồ. Vì muốn cứu giúp nhân dân trong thiên tai hoạn nạn mà họ đã hy sinh, đúng như lời điếu văn của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 đọc trong lễ truy điệu 13 liệt sĩ hôm 18-10: “Chúng ta đã, đang thực sự sống trong cuộc chiến đấu giữa thời bình, hành động “phía trước là nhân dân” với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ; của những công chức, viên chức mẫu mực, trách nhiệm, tận tụy, thực sự là công bộc, là người “đày tớ” trung thành của nhân dân!’’.

Phát biểu tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nêu rõ: “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”. Sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ vừa qua đã một lần nữa minh chứng điều đó. Đó cũng là điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần phát biểu và gần đây nhắc lại: Trong những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là quân đội của nhân dân, quân đội trong lòng dân. Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường…

Trong những tình huống nguy nan nhất, khó khăn nhất, những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ xả thân vì dân, vì nước đã thực sự in đậm trong trái tim đồng bào, đồng chí. Những phẩm chất ấy, danh xưng ấy tuyệt đối không phải là khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào từng suy nghĩ, việc làm của mỗi người lính. Sống là cho và chết cũng là cho!

Những kẻ gieo lời ác độc có biết rằng, những vị tướng, cán bộ cao cấp mà họ xuyên tạc đều là những cán bộ hàng chục năm lăn lộn dọc ngang những vùng đất sáng ngăn bão dông, chiều ngăn nắng lửa; binh nghiệp cách mạng của họ là những cuộc hành quân không nghỉ đi hết cơn bão này đến cơn bão khác, hết sự cố này đến tai nạn kia, có mặt khắp mọi miền đất nước. Những người lính ấy từng là ân nhân cứu sống và hỗ trợ biết bao cuộc đời người dân lam lũ. Không phải ngẫu nhiên mà trong mấy ngày đêm vừa qua, hàng triệu tài khoản mạng xã hội đã đặt biểu tượng những người lính âm thầm khoác áo bào đi trong gió mưa hoặc ẩn trong hình ngôi sao trên nền cờ Tổ quốc hay chia sẻ những lời xúc động: “Dòng tên anh khắc vào đá núi”, “Áo bào thay chiếu anh về đất”…

Sự hy sinh cao cả của các anh chính là phẩm chất, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là khí chất Trường Sơn năm xưa vẫn chảy mãi trong huyết quản mỗi người lính thời bình hôm nay. Đó là điều cao quý, thiêng liêng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn trân trọng, tự hào. Đó là những biểu tượng, là ngôi đền thiêng không cho phép những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ chỉ “nhìn đời không qua khỏi lỗ đồng xu” tùy tiện đơm đặt, phỉ báng. 

Trong buổi gặp mặt đoàn đại biểu Báo Quân đội nhân dân để nghe báo cáo trực tiếp về triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của báo và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo QĐND vào ngày 16-10 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Báo Quân đội nhân dân phải đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái một cách mạnh mẽ. Tuyên truyền đường lối chính thống, phản ánh ý kiến dư luận của dân… 

Dư luận nhân dân và tất cả cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đều rất bất bình trước những thông tin sai trái, xuyên tạc của các đối tượng nêu trên; đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh những kẻ gieo lời ác độc, vô lương tâm đó!./.

Theo qdnd.vn

Quân Đội Tuyệt Đối Không Chủ Quan, Thoả Mãn, Không Để Xảy Ra Bị Động, Bất Ngờ

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hôm nay (7/12) tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương những thành tích mà Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2024.

Năm 2024 là năm mở đầu cho một thập kỷ mới, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết ở trong nước, thời cơ, thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn có những diễn biến bất thường…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định những vấn đề đó chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quân đội năm 2024.

Tán thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo tổng kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trước tiên, thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng. Chủ động, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hoà bình, làm nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước bền vững.

Tập trung xử lý có hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

“Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu. Hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

Kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân đội nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, coi trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới.

Phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an và các lực lượng chức năng khác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch. Phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước.

Quân đội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa dân các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần “ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lưu ý: “Chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp, duy trì các chốt, điểm, ngăn chặn ngay từ bên ngoài và làm chặt chẽ ở bên trong, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, bởi những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn”.

Tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, toàn quân có môi trường văn hoá lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, phải thực sự nêu gương, thực sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, trí tuệ và năng lực thực tiễn để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

“Phải chủ động kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm, không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá và hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2024 đang dần khép lại với đầy ắp các sự kiện, với biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, với một khối lượng công việc lớn, nặng nề và phức tạp. Nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn rất tốt đẹp, sâu sắc, năm để lại những thành quả rất quan trọng, niềm tin tưởng và hy vọng lớn lao và cho ta nhiều bài học quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau hội nghị cần khẩn trương phổ biến, học tập và quán triệt để toàn quân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, công tác tuyển quân và huấn luyện năm 2024.

Theo Trần Thường/vietnamnet.vn

Học Kỳ Quân Đội Hà Nội 2024

Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an là chương trình dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 18 tuổi. Chia các lứa tuổi để huấn luyện.

Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an nhằm tặng cho các em một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN (70% giá trị sống, kỹ năng sống và 30% học làm chiến sỹ)

Lễ phép; tôn trọng; yêu thương; trách nhiệm; giá trị đạo đức Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

– Nhóm kĩ năng tự chủ: Tự nhận thức; quản lý cảm xúc; quản lý thời gian; ứng phó với căng thẳng; kiên định và ra quyết định.

– Nhóm kĩ năng học tập, làm việc: Kỹ năng học tập và thi cử; tạo cảm hứng học tập; đặt mục tiêu phấn đấu; lập kế hoạch rèn luyện và kỹ năng làm việc nhà.

– Nhóm kĩ năng chăm sóc, bảo vệ bản thân: Chăm sóc sức khỏe; phòng tránh bạo lực học đường; xâm hại tình dục; điện giật; đuối nước; tai nạn giao thông và một số tệ nạn xã hội khác.

– Nhóm kĩ năng xã hội: Giao tiếp; thuyết trình; lắng nghe; quan sát; giải quyết tình huống; tham gia sinh hoạt tập thể.

3. Học làm chiến sỹ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, nghị lực, tính trách nhiệm, nề nếp sinh hoạt, lao động tự chủ; tập luyện võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và một số bài học trong quân đội.

4. Các hoạt động khác: Tham quan dã ngoại, tắm biển, giao lưu văn hóa, thể thao, hát, múa, nhạc, họa, kịch, trò chơi, dân vũ, breakdance, hiphop, nấu ăn, chăn nuôi, làm vườn, võ thuật, kỹ thuật phòng vệ chính đáng và trải nghiệm thao trường.

5. Đặc biệt, đêm giao lưu tổng kết: Tất cả chiến sỹ nhí được thể hiện tài năng “Tự hào chúng tôi là chiến sỹ – Học kỳ quân đội / Học kỳ Công an Got talent”.

* Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà Nội

* Từ ngày 16/7 – 24/7/2024

* Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 – Quảng Yên – Quảng Ninh

– Khóa 1: Từ ngày 20/7 – 28/7/2024

– Khóa 2: Từ ngày 30/7 – 07/8/2024

– Khóa 3: Từ ngày 09/8 – 17/8/2024

Kinh phí của chương trình Học kỳ quân đội 2024 là: 4.750.000đ/ học viên (bao gồm: chi phí đi lại, ăn, uống, điện nước, trang phục quần áo, giầy, mũ, đạo cụ, hoạt động huấn luyện, tham quan, dã ngoại và một số chi phí tuyên truyền)

– Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 – Quảng Yên – Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 – Tiên Dược – Sóc Sơn – Hà Nội

– TT. Phát triển Kỹ năng xã hội, Học viện Thanh thiếu Việt Nam – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cố vấn kỹ năng xã hội: chúng tôi Tâm lý học – chuyên gia tư vấn hướng nghiệp Phạm Mạnh Hà, Tiến sĩ Tâm lý Lê Thị Thanh Thủy, Chuyên gia Công tác Thanh thiếu niên – Thạc sĩ Nguyễn Đồng Linh…

Một số thông tin với gia đình học sinh

Quý vị có thể đăng ký như sau:

– Đăng ký online

– Vào lúc 12h00 và 21h00 hàng ngày, Quý vị có thể theo dõi thông tin huấn luyện trên trang và chúng tôi

– Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được trao Giấy Chứng nhận tham gia chương trình

– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số hotline

0945.365.895 (Quý An) – 0868.989.569 (Thu Hiền)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KHUNG

THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY Thưa quý vị phụ huynh! Chúng tôi nhận thấy rằng:

Thư gửi tới các phụ huynh

Người Nhật dạy con ba điều sau đây: Tư duy sáng tạo; tâm lý doanh nhân và tinh thần chiến binh.

Mọi trẻ em đều có cơ hội thành công như nhau, vấn đề là ở chỗ, em nào được bố mẹ khích lệ tinh thần sẽ thành công hơn được khích lệ vật chất.

Chính vì vậy, Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức Học kỳ quân đội nhằm tặng cho các em một số bài học về tinh thần chiến binh và kỹ năng sống mạnh mẽ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý vị phụ huynh!

Quý vị là những bậc cha mẹ hết mực thương yêu và có trách nhiệm với con, chắc quý vị có nhiều kế hoạch giúp con mình phát triển toàn diện. Rất mong Quý vị lựa chọn cho con mình trải nghiệm một kỳ nghỉ hè bổ ích với môi trường Học kỳ quân đội của chúng tôi.

Tâm Sự Của Gà Tây Nhân Lễ Tạ Ơn

Về hình hài Gà Tây chúng tôi giống Khổng Tước. Gà Tây nam to lớn và đẹp hơn Gà Tây nữ. Đặc điểm này cũng được tìm thấy nơi dòng Khổng Tước. Gà Tây nam và Khổng Tước nam đều có đuôi dài tựa như cái quạt to khi xòe ra. Khổng Tước nam ăn mặc đẹp đẽ, sặc sỡ và sang trọng hơn Gà Tây nam chúng tôi nhiều. Gà Tây nam chúng tôi chỉ mặc quần áo đen có vài chấm trắng chớ không có màu sắc xanh, vàng lấp lánh như quần áo rực rỡ của anh chị Khổng Tước, những người bà con sang trọng và quí phái của gia đình Phasianidae chúng tôi. Ở Ohio người ta nuôi Gà Tây ăn mặc quần áo trắng toát. Hàng năm người ta tuyển một Gà Tây nam trắng toát này để gởi lên thủ đô Washington cho tổng thống Hoa Ky cử hành Lễ Tạ Ơn. Phần lớn các anh Gà Tây được ‘tiến cung’ đều chết vinh quang trong nhà bếp của tòa Bạch Ốc. Cũng có khi anh Gà Tây ‘tiến cung’ này được sự khoan hồng của tổng thống. Gà Tây nuôi trong nông trại mập mạp, nặng cân nên không bay được. Gà Tây rừng có tuổi thọ từ 3 đến 4 tuổi. Họ biết bay để ngủ trên cành cây cao ban đêm. Sự dinh dưỡng trong trạng thái hoang dã không đầy đủ. Họ ăn các loại hột, trái cây, trái xồi, côn trùng, loài bò sát v.v. Họ thường xuyên bị đe dọa bởi rắn, chồn cáo, chó sói v.v. Kẻ thù đáng sợ của các anh chị này là các thợ săn. Ngày nay Gà Tây rừng hầu như không còn bao nhiêu ở Hoa Kỳ. Gà Tây nam, nữ 8 tháng tuổi thì bắt đầu làm công tác truyền giống để sinh sản. Vào mùa bắt cặp Gà Tây nam dùng thuật khiêu vũ bằng cách xòe đuôi và thét to để gọi tình. Tiếng kêu gọi tình của Gà Tây nam rất to đến nỗi ở cách xa cả cây số vẫn nghe được. Gà Tây nữ sinh từ 10 đến 18 trứng. Trứng ấp 30 ngày mới nở. Ngày nay, vì nhu cầu cần nhiều thịt dòng họ Meleagris chúng tôi, các nhà chăn nuôi ở Âu-Mỹ không cần sự hiện diện của các Gà Tây nam trong công tác truyền tử lưu tôn. Đa số các anh ấy bị lưu đày sang nước khác hay sớm được đưa vào các lò sát sinh để ‘được giải thoát’. Người ta chỉ giữ vài anh Gà Tây khỏe mạnh để lấy tinh trùng để thụ thai nhân tạo (artificial insemination) cho các Gà Tây nữ. Phương pháp này cướp quyền truyền giống và lạc thú nam-nữ của dòng họ Meleagris chúng tôi nhưng có lợi cho loài người vì đảm bảo các trứng đều có trống và nở ra Gà Tây con đông đảo hầu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của loài người. Một chị Gà Tây có thể có từ 100 đến 120 con. Nhiệm vụ của các chị ấy là đẻ trứng mà thôi. Việc ấp trứng có máy ấp đảm nhận. Gà Tây cân nặng từ 3 ki-lô đến 12 ki-lô thì được bán ra thị trường. Gà Tây trưởng thành cao lối 65 cm, dài 1m tính cả đuôi. Hai cánh xòe ra lối 1.5 m. Gà Tây nam có màu sắc hơn Gà Tây nữ. Cổ Gà Tây nam dài, có tích đỏ. Màu da cổ thay đổi từ xám, xanh, trắng đến đỏ. Da cổ đỏ khi Gà Tây nam xung động hay buồn giận chuyện gì. Trong trạng thái hoang dã xã hội Gà Tây là xã hội đa thê. Các anh Gà Tây không có trách nhiệm và bổn phận gì khi các chị Gà Tây đẻ trứng và ấp trứng. Khi trứng nở ra con, các chị Gà Tây phải chăm sóc và dạy dỗ con cho đến khi chúng có thể tự túc trong việc mưu sinh và tự bảo vệ mình. Gà Tây được nuôi trong các trại chăn nuôi sống gò bó trên một không gian chật hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi. Nào là đèn điện sáng choang. Nào là nước lọc tinh khiết. Các anh chị được bảo vệ sức khỏe đầy đủ để ngăn ngừa bị trái hay bị cảm cúm. Người ta cho chúng tôi ăn thức ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Họ không sợ chúng tôi bị dị dạng béo phì. Ngày nào cũng có người đến dọn dẹp phòng của chúng tôi, châm nước cho chúng tôi uống, cho chúng tôi uống thuốc để ngừa bịnh và chữa bịnh. Mấy anh Khuyển phải canh gác cho chúng tôi ngủ. Bọn Chồn cáo không dám lân la gần nơi chúng tôi sống. Nhưng cuộc đời nào phải là bức tranh nhung lụa. Khi chúng tôi ăn 45 ki-lô thực phẩm thì có anh, chị Gà Tây cân nặng 10 ki-lô thịt kể cả lông. Có anh, chị cân nặng đến 15 ki-lô. Đó là lúc chúng tôi được đưa lên xe chở đến lò sát sinh. Vì vậy đừng hỏi về tuổi thọ của chúng tôi. Nói một cách dễ hiểu chúng tôi khó sống sau khi ăn hết 45 ki-lô thực phẩm mà loài người ban cho chúng tôi. Gà Tây sống hoang dã thiếu thốn mọi mặt: ăn uống thiếu thốn, thiếu chất dinh dưỡng; thiếu thuốc men; không ai chăm sóc; thiếu mọi tiện nghi vật chất; ăn uống không đảm bảo vệ sinh; tối phải ngủ trên cây bỏ con cái ngủ dưới đất bị rắn rít, chồn cáo, chó sói… không ngừng đe dọa. Các anh chị ấy có đôi chân và cánh khỏe để chiến đấu và thoát hiểm trong quá trình đấu tranh sinh tồn trong rừng xanh. Địa bàn sống của họ không có ranh giới. Họ có thể di chuyển bao xa cũng được. Họ có thể chết vì rắn, chồn cáo, chó sói, gấu… trong trường hợp kém may mắn nào đó. Ngoài ra họ không biết gì về tuổi thọ của họ trong khi chúng tôi biết được ngày loài người hành quyết chúng tôi. Đó là lúc chúng tôi ăn hết 45 ki-lô thực phẩm của họ. Tuổi thọ lý tưởng của các anh chị Gà Tây rừng là 3 hay 4 tuổi. Quí vị cho là quá ngắn ngủi chăng? Tuổi thọ của chúng tôi thực sự ngắn hơn tuổi thọ của các anh chị Gà Tây rừng rất nhiều. Dù là Gà Tây rừng hay Gà Tây nuôi trong trại dòng họ Meleagris chúng tôi đều là nạn nhân của loài người. Các anh chị Gà Tây rừng bị các thợ săn của loài người bắn giết vô tội và để khoe tài thiện xạ của mình đến nỗi bây giờ phải báo động Gà Tây rừng hầu như tuyệt chủng!! Không tuyệt chủng sao được? Địa bàn sống của họ càng ngày càng thu hẹp khiến họ càng sống gần với kẻ thù của họ nhiều hơn. Các chị Gà Tây rừng sinh sản khó khăn. Họ gục ngã vì thời tiết băng giá, mưa sa bão táp, bịnh tật, vì chồn cáo, chó sói, vì các thợ săn của loài người. Người Âu-Mỹ nuôi và ăn thịt dòng họ chúng tôi nhiều hơn người Á Châu và Phi Châu. Dòng họ chúng tôi rất khó nuôi vừa tốn kém thức ăn bổ dưỡng vừa mất thì giờ chăm sóc sức khoẻ của chúng tôi. Theo số thống kê, năm 2014 thế giới sản xuất 5,63 triệu tấn thịt Gà Tây. Hoa Kỳ sản xuất gần 50% tổng số thịt ghi trên tức 2.65 triệu tấn lớn hơn tổng số thịt Gà Tây của toàn lục địa Âu Châu: 1.92 triệu tấn. Mức sản xuất thịt Gà Tây ở lục địa Á Châu là 0.11 triệu tấn so với 0.12 triệu tấn trên lục địa Phi Châu. Các nước Âu-Mỹ theo đạo Thiên Chúa ăn thịt Gà Tây vào những ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và Lễ Giáng Sinh (Christmas) hàng năm. Vì vậy ở Việt Nam các trại chăn nuôi Gà Tây được tìm thấy ở những nơi có nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo. Người Việt Nam dùng thịt Gà Tây chúng tôi để nấu cà ri. Họ thích nấu cà ri bằng thịt Gà Tây nam có tích đỏ lòng thòng trên cổ. Trong những bữa ăn đêm Giáng Sinh người ta thường ăn Gà Tây quay. Ở Việt Nam không có đủ phương tiện quay gà to lớn người ta phải nhờ các lò quay heo ướp, tẫm và quay trong lò quay heo. Người Âu-Mỹ ăn Gà Tây quay hay hầm. Gà Tây được tẫm gia vị, nước cam vắt và dồi đủ các loại hột trước khi quay hay hầm để ăn trong ngày Lễ Tạ Ơn. Người Việt Nam là giống người đến Hoa Kỳ chậm trễ nhất so với các sắc dân khác trên thế giới (1975). Họ có vẻ xa lạ với những ngày truyền thống và thức ăn ở Hoa Kỳ. Họ gọi ngày Thanksgiving là Lễ Gà Tây vì vào ngày đó người ta ăn Gà Tây. Quí vị biết không, vào ngày Giáng Sinh năm 2009 riêng nước Anh đã giết gần 8 triệu dòng họ Meleagris của chúng tôi. Loài người nghiên cứu về dòng họ chúng tôi kỹ lắm. Họ nói trong 100 grams thịt của dòng họ Meleagris chúng tôi có: – 24.6 mg protein – 10mg Ca, 28 mg Mg – 206 mg Ph – 293 mg K – 49 mg muoi – 1.2 mg Zinc v.v. Bổ dưỡng như vậy hèn gì họ không gia tăng sản xuất thịt Gà Tây sao được? Mỗi năm trị giá thịt Gà Tây ở Hoa Kỳ xê dịch từ 5 đến 10 tỷ Mỹ kim. Người ta dùng thịt Gà Tây nghiền nhuyễn để làm ham hay lát mỏng để làm bacon thịt Gà Tây. Loài người hay nói: Đói cho sạch, Rách cho thơm. Chúng tôi, hậu duệ của Gà Tây dòng Meleagris, không biết làm sao rách mà thơm được. Chúng tôi phải kiếm người Việt Nam để học hỏi về chuyện này. Gà Tây chúng tôi mạnh dạn nói rằng dòng họ Meleagris chúng tôi: Sống phong trần Chết thơm tho. Phong trần vì từ ngày mới nở thành Gà Tây con cho đến khi chết chúng tôi chỉ có một bộ đồ. Khi chết loài người tẫm vào người chúng tôi nào là hành, tiêu, tỏi, ớt, bột ngũ vị hương. Cám ơn mấy anh chị Hành, Tỏi, Tiêu, Ớt. Khi còn sống chúng tôi mổ phá các anh chị vậy mà các anh chị không oán hận chúng tôi. Khi chúng tôi chết các anh chị không rời chúng tôi một gang tấc lại còn rủ thêm vài anh chị xa lạ từ bên Tàu qua để đưa tiễn chúng tôi. Đó là các anh chị: – Hồi hương Illicium verum – Quế Cinnamomum zeylanicum – Hồ tiêu mộc Tứ Xuyên (Sichuan) Zanthoxylum simulans – hột thì là Anethum graveolens – đinh hương Eugenia aromatica. Giới giang hồ nấu nướng ở Việt Nam gọi họ là NGŨ VỊ HƯƠNG một cách kính trọng. Theo chân người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chúng tôi đến Âu Châu và được dân chúng địa phương tiếp đón nồng hậu. Khi họ giết dòng họ chúng tôi để mừng ngày Giáng Sinh họ trân trọng ướp xác chúng tôi bằng những loại hương liệu miền Địa Trung Hải như: – hương thảo (rosemary) Rosmarinus officinalis – nguyệt quế Địa Trung Hải Laurus nobilis – thì là Ba Tư Carum carvi – có cà ri Trigonella foenum- graecum – rau húng Địa Trung Hải Thymus vulgaris. Gà Tây chúng tôi được sự an ủi tiêu cực vào giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi của mình dẫu biết rằng loài người quí vị vì quí vị chớ có phải vì Gà Tây chúng tôi đâu. Quí vị càng vui, dòng họ Meleagris chúng tôi càng buồn vì cảnh giết chóc hàng loạt bằng những phương tiện tinh vi của quí vị. Quí vị tranh đấu cho NHÂN QUYỀN. Chúng tôi không biết làm cách nào để bảo vệ THÚ QUYỀN nên đành phải chấp nhận định số mong manh của mình trong vũ trụ khắc ghi những định luật bất biến: Khôn sống, dại chết. Mạnh được, yếu thua. Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng

Chúc tập thể loài người một ngày Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh vui vẻ, an lành. Quí vị đừng ăn quá nhiều thịt của dòng tộc Meleagris chúng tôi để phải bị chứng bội thực và cũng đừng uống quá nhiều rượu để rút ngắn cuộc đời và sớm theo chúng tôi. Quí vị giết chúng tôi bằng dao bằng máy chém, lột lông chúng tôi bằng cách nhúng thân thể chúng tôi vào nước sôi hay lột lông chúng tôi bằng máy. Chúng tôi không than phiền chi cả vì 7 tỷ nhân loại có ai binh vực hay thương xót sự đau đớn nghiệt ngã của chúng tôi. Vậy tôi cũng xin quí vị đừng rên than khi bị bịnh rằng tại vì ăn thịt dòng họ chúng tôi mà quí vị phải đi nằm bịnh viện. Cám ơn sự thông hiểu của quí vị

Trưởng tộc dòng Meleagris trên thế giới.

Gà Trong Văn Hóa Dân Gian Việt Nam

Trong 12 con giáp, gà cầm tinh một năm. Năm nay Đinh Dậu là năm của gà. Tuy gà là vật nuôi để lấy thịt và trứng, nhưng hình ảnh gà để lại nhiều ấn tượng, đẹp có xấu có, trong tâm thức người Việt; bởi nó gần gũi với người chẳng kém gì chó, mèo. Tất nhiên, gà không quen sống thành phố, nhưng ở nông thôn, hầu như không nhà nào không có gà. Vì vậy, gà để lại khá nhiều hình ảnh trong địa hạt của văn hóa dân gian.

Trong tranh dân gian làng Hồ, ít nhất gà góp mặt trong 5 tranh:

Trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao, gà được đúc kết qua nhiều đơn vị ngôn ngữ dân gian:

Gà có thói quen đi ngủ sớm, bởi chạng vạng tối là gà không thấy đường lên chuồng. Do vậy, ai có mắt nhìn cái này hóa ra cái khác, người ta gọi “quáng gà”, nói thành ngữ so sánh thì “lờ đờ như gà ban hôm” hay “ngây ngô như gà mờ” hoặc “trông gà hóa cuốc”…

Ngoài ra, gà còn có tập tính mà ta thường thấy qua dáng dấp lơ láo, ngơ ngác của chúng. Do vậy, người Nam bộ mới chê những người lớ ngớ, khù khờ là “gà mở cửa mả”, nói nhẹ nhàng hơn là “gà con mất mẹ” hay “gà tơ đi lạc”.

Có khi gà cũng quậy phá, bươi bới khiến chủ nhà dù hiền mấy cũng không chịu nỗi, nên mới nói nặng lời quở trách “vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm”, ý nói: “gà không thấy chủ nhà thường hay chạy vào trong bếp bới móc nồi niêu đựng tôm phá phách”, tương tự như: “vắng chúa nhà, gà bới bếp” và làm cho một số người không rõ đầu đuôi truyền miệng nhau là “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm”.

Gà không chỉ quậy phá nhà chủ mà con phá làng, phá xóm bằng cách bươi trấu, bới phân, phá thóc; nên người hàng xóm quá bực mình mà quở mắng và trách lây cả chủ: “trấu trong nhà để gà ai bới”, hay “chuồng phân nhà chẳng để cho gà người bới” hoặc “hoài thóc ta cho gà người bới”.

Không rõ gà có đi học ngày nào và có biết viết chữ hay không; mà khi thấy ai viết chữ xấu người ta lại so sánh với gà: “chữ như gà bới”, “viết như gà bới”.

Gà có đôi chân không chỉ để đi và chạy mà còn là phương tiện để mưu sinh. Nên nếu chẳng may bị què thì thật là khổ, bởi không thể đi xa mà cũng không thể bươi kiếm ăn được nên đành chấp nhận thiên hạ chê bai là “gà què ăn quẩn cối xay” vậy.

Gà mái nhiều con cũng có tính xấu, chẳng hạn làm điều gì đó rồi lại phân bua là mình không làm, nên người quá rành gà mới bảo: “gà đẻ gà cục tác”. Có điều, tính xấu của người ngồi lê mách lẻo lại gán cho gà “lép bép như gà mổ tép” thì quả là oan! Mặt khác, hung hăng là tâm tính của gà trống; đàng này nhiều chị gà mái có tính hung dữ không kém, nên người mới sợ mà bảo: “gà mái đá gà cồ” hoặc nói cho văn vẻ là “nữ kê tác quái”.

Khi gà giò chuẩn bị cho bước trưởng thành thì chúng hay tập dượt đá nhau, khiến người nhìn thấy hiểu lầm là chúng chẳng thương yêu gì nhau mà phán một câu chê trách nặng lời là “đồ ngu” nên mới ra lời khuyên dạy chúng: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Cũng khổ cho gà khi khách đến nhà thì chủ hay làm tiệc đãi khách, trừ phi không có hoặc hà tiện thì mới bắt vịt thế vào. Lâu dần, khách ăn quen nên khi đến nhà ai thì gợi ý chủ một cách lộ liễu: “Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt”. Lại còn nhận xét gà ăn với lá chanh thì ngon nên mới đặt điều kiếm chuyện với gà là “con gà cục tác lá chanh”.

Về món gà “luộc” hay “phay” trong văn hóa ẩm thực thì dân hai miền Nam, Bắc lại có những sở thích trái ngược nhau thiệt ngộ: người miền Nam thích gà xé, còn người miền Bắc lại khoái gà chặt; người miền Nam ăn gà với rau răm, người miền Bắc lại dùng nó với lá chanh; người miền Nam quen khẩu vị ăn gà chấm muối ớt, nhưng người miền Bắc quen khẩu vị ăn gà với muối tiêu; người miền Nam ngán ăn gà với xôi nên ăn với cháo, còn người miền Bắc lại khoái ăn gà với xôi hơn với cháo. Biết vậy, nên tùy tập quán văn hóa ẩm thực của khách mà chủ nhà có thể thay đổi phương cách nấu ăn thích hợp.

Nhưng dù gì, hiểu biết để chọn gà nuôi hoặc thịt cũng được đúc kết thành kinh nghiệm chung: “gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua; gà trắng chân chì, mua chi giống ấy?”. Nếu nuôi lấy trứng thì lại là chuyện khác: “nuôi gà phải chọn giống gà, gà di giống bé nhưng mà đẻ mau”.

HUỲNH CÔNG TÍN

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Ra Đời Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!