Xu Hướng 12/2022 # Full Đá Gà Giải Gà Nòi Ngày 28/12/2019 / 2023 # Top 21 View | Raffles-design.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Full Đá Gà Giải Gà Nòi Ngày 28/12/2019 / 2023 # Top 21 View

Bạn đang xem bài viết Full Đá Gà Giải Gà Nòi Ngày 28/12/2019 / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cập nhật Video đá gà GIẢI GÀ NÒI ngày 28/12/2019 bên dưới

Trận số 1

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 2

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 3

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 4

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 5

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 6

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 7

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 8

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 9

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 10

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 11

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 12

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 13

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 14

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 15

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 16

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 17

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 18

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 19

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 20

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 21

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 22

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 23

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 24

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 25

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 26

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 27

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 28

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 29

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 30

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 31

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 32

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 33

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 34

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 35

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 36

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 37

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 38

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 39

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 40

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 41

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 42

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 43

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 44

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 45

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 46

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 47

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 48

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 49

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 50

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 51

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 52

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 53

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 54

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 55

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 56

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 57

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 58

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 59

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 60

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Full đá gà GIẢI GÀ NÒI ngày 28/12/2019

Oleh

Bongda99

Oleh

Full Đá Gà Giải Gà Tre Ngày 26/10/2019 / 2023

Cập nhật Video đá gà GIẢI GÀ TRE ngày 26/10/2019 bên dưới

Trận số 1

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 2

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 3

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 4

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 5

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 6

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 7

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 8

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 9

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 10

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 11

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 12

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 13

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 14

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 15

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 16

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 17

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 18

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 19

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 20

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 21

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 22

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 23

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 24

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 25

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 26

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 27

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 28

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 29

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 30

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 31

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 32

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 33

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 34

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 35

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 36

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 37

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 38

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 39

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 40

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 41

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 42

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 43

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 44

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 45

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 46

– Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Full đá gà GIẢI GÀ TRE ngày 26/10/2019

Oleh

Bongda99

Oleh

Đá Gà Thomo Ngày Thứ 7 Ngày 23/11/2019 / 2023

TRẬN 1:

TRẬN 2: A Điệp vs A Mỹ – Đá Đồng 50tr

TRẬN 3: A AN vs A THẮNG – Đá Đồng 100tr

TRẬN 4: A SƠN vs A THẮNG – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 5: A TRƯỜNG vs A MỸ – Đá Đồng 100tr

TRẬN 6: A BẢO vs A TÀI – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 7: A TRƯỜNG vs A THU – Đá Đồng 50tr

TRẬN 8: A TRƯỜNG vs A CHÚ ĐỰC – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 9: A BÁ NGÔN vs A … – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 10: CHÚ SÁNG vs A PHÁT CC – Đỏ Ăn 9 50tr

TRẬN 11: A TRƯỜNG vs A PHONG – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 12: A BÁ NGÔN vs A TƯ – Đá Đồng 100tr

TRẬN 13: A BẢO vs A TRƯỜNG – Đá Đồng 100tr

TRẬN 14: A TRƯỜNG vs A TÙNG – Đỏ Ăn 9 300tr (Đỏ chồng độ)

TRẬN 15: A ĐIỆP vs A QUÁCH – Đá Đồng 200tr

TRẬN 16: A TRẦM vs A BẢY – Đỏ Ăn 8 200tr

TRẬN 17: A VÀNG vs A MỪNG – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 18: A QUÁCH vs A PHONG – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 19: A SƠN vs A TÙNG – Đá Đồng 100tr

TRẬN 20: A QANG vs A SÁNG – Đỏ Ăn 5 200tr – Đỏ nặng hơn 1.4kg

TRẬN 21: A CỎ vs A QUỐC – Đá Đồng 100tr

TRẬN 22: CHÚ ĐỰC vs A BẢO – XANH ăn 7 100tr ( đỏ nặng hơn 500g đá 1 cựa )

TRẬN 23 ĐÁ GIẢI : A AN TRƯỜNG VÕ A vs A TÂM Đ.Hòa TRẬN 24 ĐÁ GIẢI : A THẾ ANH vs A BÁ NGÔN TRẬN 25 ĐÁ GIẢI: A MỎ vs A THANH TRẬN 26 ĐÁ GIẢI : A AN TRƯỜNG VÕ B vs A HÙNG Đ.NAI (1-0) TRẬN 27 ĐÁ GIẢI : A LỢI BD vs A TÂN TG TRẬN 28 ĐÁ GIẢI : A PHƯƠNG chúng tôi vs A TIẾN NGUYỄN TRẬN 29 ĐÁ GIẢI : A MỎ B vs A CỎ TRẬN 30 ĐÁ GIẢI : A SÁNG chúng tôi vs A BÁ NGÔN TRẬN 31 ĐÁ GIẢI : A THẾ ANH vs A LỢI

TRẬN 32: A HIỆP vs A THẮNG – Đỏ Ăn 9 100tr

TRẬN 33 ĐÁ GIẢI : A AN TRƯỜNG VÕ A vs A MỎ TRẬN 34 ĐÁ GIẢI : A TÂN TG vs A HÙNG

TRẬN 35: A Phong vs A Chín – ĐÁ đồng 100tr

TRẬN 36 ĐÁ GIẢI : A SÁNG chúng tôi vs A TÂM Đ.HOA TRẬN 37 ĐÁ GIẢI : A PHƯƠNG vs A AN TRƯỜNG VÕ B

TRẬN 38: A Long vs A HIỆP – ĐÁ đồng 100tr

TRẬN 39 ĐÁ GIẢI : A TỎA Q7 vs A THANH TRẬN 40 ĐÁ GIẢI : A AN TRƯỜNG VÕ A vs A TIẾN NGUYỄN

TRẬN 41: A QUÀNG vs A HIỆP – ĐÁ đồng 100tr

TRẬN 42 ĐÁ GIẢI : A TÂN TG vs A HÙNG TRẬN 43 ĐÁ GIẢI : A TIẾN NGUYỄN vs A BÁ NGÔN TRẬN 44 ĐÁ GIẢI : A PHƯƠNG vs A LỢI

TRẬN 45: A CHÍ vs A CHÚ SÁNG – ĐÁ đồng 50tr

TRẬN 46: A HIỆP vs A VINH – Đỏ ăn 9 50tr

TRẬN 47: A MỸ vs A THẾ ANH – ĐÁ đồng 50tr

TRẬN 48: A CỎ vs A BÁ NGÔN – Đỏ ăn 9 50tr

TRẬN 49 ĐÁ GIẢI : A TỎA Q7 vs A TÂM Đ.HÒA TRẬN 50 ĐÁ GIẢI : A SÁNG chúng tôi vs A THANH ĐT TRẬN 51 ĐÁ GIẢI : A MỞ vs A TÂN TG TRẬN 52 ĐÁ GIẢI : A TỎA Q7 vs A THẾ ANH TRẬN 53 ĐÁ GIẢI : A SÁNG chúng tôi vs AN TRƯỜNG VÕ B TRẬN 54 ĐÁ GIẢI : A TIẾN NGUYỄN vs A LỢI BD TRẬN 55 ĐÁ GIẢI : A HÙNG ĐN vs A BÁ NGÔN TRẬN 56 ĐÁ GIẢI : A PHƯƠNG CC vs A AN TRƯỜNG VÕ A TRẬN 57 ĐÁ GIẢI : A THẾ ANH vs A TÂM ĐH TRẬN 58 ĐÁ GIẢI : A AN TRƯỜNG VÕ B vs A THANH

Các bạn đang xem video đá gà Thomo ngày 23 tháng 11 năm 2019 Giải Gà Việt, với những trận gà đặc sắc được phát lại với chất lượng video tốt nhất, những trận đá gà tre Thomo hấp dẫn đỉnh cao trên web chúng tôi được chúng tôi cập nhật hàng ngày hàng giờ sau mỗi trận đấu, đặc biệt các bạn có thể xem đá gà trực tiếp tại web của chúng tôi.

Gà Nòi Vs Gà Đòn , Full / 2023

Tác giả

Một trận chiến ko cân sức…gắn cựa sắt vô đi

Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng cách cư xử và hành động của bạn quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi ngườiPhone : 0923174150….01674318020

HÀ SƠN BÌNH SDT Đời chỉ đẹp bên vò rượu tămAnh khắc tên em trên cổ con gà

hi.thả cựa là biết liền à

con gà mơ tía ra nguyên cái dọc mà đã liêu siêu rồi ga cựa đẹp gê

bản chất cả hai con đều là gà nòi cả thôi, nhưng một bên là gà đòn được nuôi và vần vỗ chiến đấu theo cách khác, một bên là gà cựa được vần và nuôi theo cách cũng quá khác xa gà đònthử hỏi có con gà đòn nào đeo cựa vào mà đá được như gà cựa hay không

mang cựa cho con gà cựa xem con gà đòn kia có nằm trong hiệp 1 không . 1 kiếm khách mà không cho mang kiếm thì không thể phát huy dc sự nguy hiểm của kiếm .

Gà Con Lon Ton viết:

mang cựa cho con gà cựa xem con gà đòn kia có nằm trong hiệp 1 không . 1 kiếm khách mà không cho mang kiếm thì không thể phát huy dc sự nguy hiểm của kiếm .

kiếm trong kiếm ko kiếm như có kiếm

Mấy huynh không để ý mới 3 phút mà con gà nòi ( cựa ) mặt với mào bê bết máu hả . em mà để 10 phút chắc ko nhận ra con gà nòi lun quá

đúng rùi đó huynh , gà đòn giống như đánh nhau bằng nội công vậy , với đòn thế hay hiểm khỏe + kinh nghiệm thì thắng , còn gà nòi ( cựa ) ra đòn hiểm , chỉ xung lúc đầu , mau xuống sức lắm , nhưng nó thường ra đòn hiểm nếu gắn cựa , canh tim or đầu , đâm vậy con nào mà chả chết

,

con gà đỏ đánh đồn lỗi khôn quá nó mà có cựa chắc cứ cái đòn đấy hạ con kia lâu rồi

gà cựa quen đá cựa sắt chỉ vài phút giao chân là kết thúc trận nên không có tính bền bỉ trong chiến đấu. Con này đá chân không thế này thì đúng là không lấy gì ra để địch lại con gà đòn kia thật. Giống như kiếm sĩ đấu tay bo với võ sĩ quyền anh vậy.

ga cựa thì phải có cựa mới phát huy tác dụng ” Tôc chiến tốc thawmg bằng những cú chích cựa hiểm đọc lấy mạng đối thủ-nếu không có cựa thì chỉ 10 phút là gà đòn cho đi hia , vì gà cựa không có đủ lực để chịu tải + sức bền ko có

Con gà nòi mà đeo cựa sắt vào thì khoán con gà đòn kia 3p đấy, chủ gà có dám nhận ko???

ý nói là cả hai chú đều mang cựa sắt chứ không ai chấp ai cả đâu

xuan_thuy_94 viết:

Một trận chiến ko cân sức…gắn cựa sắt vô đi

thả cựa sắt em nòi đi sớm, còn ko cựa quay sới đang em đòn đi Văn Điển trong 10p thôi bắt xác đấy

nhìn con gà đòn cứ thấy nó như gà đòn lai gà cựa ấy nhỉ .

đuôi + lối đánh lau chau như gà cựa .

Cập nhật thông tin chi tiết về Full Đá Gà Giải Gà Nòi Ngày 28/12/2019 / 2023 trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!