Xu Hướng 1/2023 # Đảng Cộng Sản Việt Nam # Top 7 View | Raffles-design.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Đảng Cộng Sản Việt Nam # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Đảng Cộng Sản Việt Nam được cập nhật mới nhất trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đọc diễn văn bế mạc Đại hội XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I: diễn ra từ ngày 27 – 31/3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc) do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì.

Đại hội bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. (Đến tháng 10/1936, Trung ương Đảng được tổ chức lại, đồng chí Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư; tháng 3/1938, BCH Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn thể, bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư; tháng 11/1940, Hội Nghị Trung ương 7, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư).

Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II: diễn ra từ ngày 11 – 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 766.000 đảng viên cộng sản trên toàn Đông Dương.

Đại hội đã tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ và công cuộc kháng chiến kiến quốc; Đại hội đã phát triển đường lối kháng chiến và đề ra những chính sách cụ thể để đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và chuẩn bị những tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến thành công. Đại hội quyết định lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam.

Đại hội bầu ra BCH Trung ương gồm 19 đồng chí chính thức và 10 đồng chí dự khuyết. Bộ Chính trị có 7 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết. Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: diễn ra từ ngày 5 – 10/9/1960 tại Hà Nội. Có 525 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, nêu lên những bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 đồng chí và 31 ủy viên dự khuyết. BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: diễn ra từ ngày 14 – 20/12/1976 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.008 đại biểu chính thức thay mặt cho 1,55 triệu đảng viên cả nước, cùng với sự có mặt của nhiều đảng cộng sản và các tổ chức quốc tế khác.

Đại hội bầu BCH Trung ương gồm 101 đồng chí chính thức. BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V: diễn ra từ ngày 27 – 31/3/1982. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt 1,727 triệu đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở.

Đại hội lần thứ V tập trung giải quyết những vấn đề gay gắt nóng bỏng đang đặt ra của cách mạng Việt Nam. Đại hội đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 116 uỷ viên chính thức và 36 uỷ viên dự khuyết. BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI: Đại hội diễn ra từ ngày 15 – 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đề xướng và lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ viên chính thức và 49 uỷ viên dự khuyết. BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: diễn ra từ ngày 24 – 27/6/1991 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 2.155.022 đảng viên trong cả nước.

Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ – đổi mới, dân chủ – kỷ cương – đoàn kết; là Đại hội lần đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại hội cũng đã thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương gồm 146 ủy viên, BCH Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên (Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 khóa VII tháng 11/1993 đã bầu bổ sung thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị). Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: diễn ra từ ngày 28/6 – 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho gần 2 triệu 130 nghìn đảng viên trong cả nước.

Đại hội khẳng định: nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, đại hội rút ra 6 bài học chủ yếu.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư (sau đó, tại Hội nghị BCH TW lần thứ 4, khóa VIII – tháng 12/1997, đồng chí Lê Khả Phiêu đã được bầu làm Tổng Bí thư).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: diễn ratừ ngày 19 – 22/4/2001 tại Hà Nội. Tham dự có 1.168 đại biểu là những đảng viên ưu tú được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 2.479.719 đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương khoá IX gồm 150 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X: diễn ra từ ngày 18 – 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đây là Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững. Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết, với Bộ Chính trị gồm 14 thành viên và Ban Bí thư có 8 thành viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được tái cử Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI: diễn ra từ ngày 12 – 19/1/2011, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt tại 57 nghìn tổ chức cơ sở Đảng.

Chủ đề của Đại hội là:”Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần thứ XI của Đảng là Đại hội mở đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI; Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 là những văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng gồm 175 ủy viên chính thức và 25 dự khuyết, BCH Trung ương bầu Bộ Chính trị 14 đồng chí (Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2013 bầu bổ sung 02 đồng chí). Ban Bí thư gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: sẽdiễn ra từ ngày 20 – 28/1/2016, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Chủ đề của Đại hội là:”Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”.

Đại hội tổng kết 30 năm đổi mới, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016 – 2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương Khóa XII (2016 – 2020).

Phạm Văn Triều

Lượt xem: 4249

Gà Đá Ăn Tiền Việt Nam Chính Là Trò Chơi Gây Hot Nhất Cộng Đồng Mạng

Trò đá gà ăn tiền Việt Nam tóm nguồn từ đâu?

ban đầu hầu như những người chơi gà chỉ đơn thuần là đá giao lưu, xem những chiến kê của mình nuôi dưỡng chiến thắng là sướng rồi, Tuy nhiên thì trong những đám đông ở các trường gà thì người ta vẫn kém hay cược vui với nhau, giữa bạn bè , người quen, họ chọn những chú gà mà mình mếm mộ nhằm gia tăng phần lôi kéo cho những cặp đấu, tạo không khí sôi nổi ở mỗi trận đấu gà. Từ đó dần dần nó lại có mặt cá cược ăn thua, sau đó trở thành tro cá cược đá gà ăn tiền việt nam như ngày nay chúng ta hay thấy.

Trước nay thì để chơi đá gà ăn tiền thì người ta phải đến tận các trường gà để tận mắt xem, chơi tận chỗ, hay phải mất nhiều thời gian lao động để chăm nuôi gà để có một chiến kê mạnh khỏe hùng dũng, để kiếm lợi. Còn ngày nay với thời gian bộn bề , công việc chất đống người ta lại không có nhiều thời gian để nhập cuộc những nụ cười đó, nên đánh vào điểm đó cộng thêm thời đại công nghệ thông tin cải tiến và phát triển nhiều nhà cái nhiều trang web đã tận dụng cơ hội để đưa hiệ tượng đá gà ăn tiền việt nam đến với những người đam mê, ngưỡng mộ đá gà và được đông đảo người yêu gà tham gia .

Ở nước ta thì không có nhiều giống gà chuyên về đá gà cựa sắt đáp ứng trong đấu trường, nên hầu hết các trang mạng hoặc nhà cái mở cửa hầu hết đều đồng minh với các trường gà ở nước ngoài như Campuchia, Phillipens, Indonesia….ở những nước này thì đá gà ăn tiền được coi là một trò chơi hợp lý , và những chú gà ở đây đều là những giống gà hiếm, trẻ khỏe dẻo dai và có những ngón đòn hấp dẫm đẹp mắt .

Điểm biệt lập hấp dẫn bạn đó là họ không cần phải tới trực tiếp những trường gà để chơi như trước nữa, hay không phải tốn nhiều công lao nuối dưỡng cũng nhưđể mắt huấn luyện. Mà dễ dàng họ chỉ cần kết nối với internet, truy cập vào các nhà mạng nơi có những chiến kê khỏe khoắn từ phía nhà cái và tiếp theo các bạnchỉ cần lựa chọn chiến kê mà bạn an toàn rằng sẽ đem lại thành công, đem lại may mắn cho bạn thôi.

xoàng xĩnh thì những chiến kê của nhà cái xoàng được bầu chọn cao hơn so với những chiến kê của người chơi, nên tỉ lệ đặt cược vào gà của nhà cái sẽ có tỉ lệ cược thấp hơn. Với một ván đấu bạn có thể lựa chọn ra 3 cách cược khác nhau:

Meron: là gà bên nhà cái thắng, như đã nói ở trên thì tỉ lệ cược ở đây sẽ thấp hơn so với lựa chọn khác

Wala: là gà của gamer , tỉ lệ cược sẽ cao hơn mức nhà cái Meron.(tùy theo từng trận đấu mà có thể nhà cái sẽ đưa tỉ lệ cược khác nhau)

BĐ : là Hòa, hai chiến kê cùng gục, tỉ lệ cược trường hợp này cao dông ngưởng xoàng thì là 1:8

Top 100 Món Ăn, Đặc Sản Tiêu Biểu Việt Nam 2022

Top 100 món ăn, đặc sản tiêu biểu Việt Nam 2018 – (P.50): Chân gà Đông Tảo hầm thuốc Bắc (Hưng Yên)

(Topplus) – Đến huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên du khách sẽ lấy làm thích thú khi được ngắm nhìn giống gà Đông Tảo quý hiếm nổi tiếng một vùng. Gà Đông Tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm của Việt Nam hiện đang được bảo tồn nguồn gen.

Gà Đông Tảo thuộc giống gà to con, dáng hình bệ vệ, với thân hình to, da đỏ, đầu oai vệ, cặp chân vững chãi. Gà Đông Tảo trống có hai mã lông cơ bản gồm mã mận (màu tím pha đen) và màu của trái mận. Gà cũng có cặp chân sù sì, cặp chân gà trống to và bao quanh chân ở phía trước là một lớp vảy da sắp xếp không theo hàng, phần còn lại (3/4 diện tích) da sùi giống bề mặt trái dâu tằm ăn, bốn ngón chân xòe ra, chia ngón rõ nét, bàn chân dày, cân đối nên gà bước đi vững chắc.

Trại gà Đông Tảo thuần chủng lớn nhất Việt Nam hiện nay hiện nằm ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tương truyền đây được xem là của ngon vật lạ cúng tiến vua chúa thời xưa. Hơn nữa, ngày nay lại là một trong ba mươi giống gà bản địa quý hiếm, luôn chế biến được nhiều món ngon, lạ, độc được ưa chuộng.

Thịt gà Đông Tảo luộc, nấu đông, xáo măng, quay chảo, nướng lá chanh sao cho lớp da bên ngoài giòn, thớ thịt bên trong mềm thơm phức. Nhưng có lẽ, thơm ngon nhất, độc đáo nhất là món ngon từ cặp chân voi mà người sành thưởng thức hay ví von là món “vảy rồng hầm “, lớp vảy dày khi hầm vẫn giữ được độ sừn sựt không bị mềm nhũn, khi hầm , người đầu bếp thường ninh luôn hai hòn ngọc kê của chú Đông Tảo trống để nước hầm được thơm ngọt.

Ngày nay, nhiều địa phương đang có phong trào nuôi gà Đông Tảo vì dễ nuôi, hiệu quả kinh tế cao nhưng để có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị của món ăn có lẽ chỉ đến với Hưng Yên du khách mới có thể thỏa mãn được vị giác của mình.

Trung tâm top Việt Nam

Cá Trê Vàng Lai Cho Lãi Cao – Tạp Chí Thủy Sản Việt Nam

Lưu ý khi thả nuôi

Cá trê lai vàng sống trong môi trường nước hơi phèn và điều kiện nước hơi lợ (độ mặn <5‰). Cá phát triển tốt trong môi trường nước có độ pH khoảng từ 5,5-8. Do có cơ quan hô hấp phụ nên cá trê vàng lai sống được trong ao, đìa nước tù, hàm lượng oxy trong nước xuống thấp (1-2mg/l). Cá hoạt động, bơi lội, ăn mạnh vào buổi chiều tối hoặc đêm, lúc trời mờ sáng, vì vậy việc kéo lưới thu hoạch cá (giống và thịt) thực hiện vào thời gian trên sẽ đạt hiệu quả.

Mùa vụ thả nuôi thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Khi chọn giống cần lưu ý, chọn cỡ cá đồng đều, khỏe mạnh, không bị xây xát, không bị bệnh, bơi lội nhanh nhẹn, đánh móng mạnh. Nếu ao không bị rò rỉ, có thể rút cạn nước và diệt tạp triệt để thì nên thả nuôi cỡ cá nhỏ 3-4cm hoặc 4-5cm để giảm chi phí về con giống. Nếu không thì phải thả cỡ 5-6cm hoặc 10-12cm, nhằm giảm được tỷ lệ hao hụt của cá nuôi.

Cá trê vàng lai ăn tạp, rất háu ăn. Cá bột mới nở không ăn, sống bằng noãn hoàn. Từ ngày thứ 3 trở đi, cho cá ăn các loài giáp xác nhỏ trong ao. Nếu ương trong bể xi măng hoặc bể bạt thì cá ăn trùng chỉ là chính. Từ cỡ 4-6cm trở đi cá có thể ăn được ruốc, tép, côn trùng, các phế phẩm và thức ăn tinh như cám, bắp, bột cá. Ngoài ra, để giúp cá tăng trưởng nhanh, ít bệnh, trong quá trình nuôi cần định kỳ bổ sung premix vitamin (loại dùng cho heo thịt) 1 lần/tuần với lượng 1-2% của tổng lượng thức ăn trong ngày. Nên cho ăn ở những vị trí cố định trong ao, thường xuyên theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Tránh trường hợp thức ăn dư thừa làm thối bẩn nước ao, tạo điều kiện cho bệnh cá phát triển.

Trong thời gian nuôi cần theo dõi hoạt động của cá, màu nước trong ao. Sau một tháng đầu, cá tương đối lớn, có thể định kỳ lấy nước vào trong ao, cứ 5-7 ngày một lần thay khoảng 30% nước trong ao. Sử dụng nhiều thức ăn tươi cần chú ý thay nước thường xuyên hơn.

Hiện, giá cá trê vàng lai thương phẩm có giá khoảng 40-45.000 đồng/kg

Hiệu quả kinh tế cao

Cá trê vàng lai rất mau lớn, trong điều kiện nuôi với mật độ thích hợp, thức ăn đầy đủ, sau 2,5-3 tháng nuôi cá sẽ đạt kích cỡ thương phẩm (150-250g/con). Lúc này, hình dáng bên ngoài của cá trê vàng lai sẽ rất giống cá trê vàng (chỉ khác ở chỗ u lồi xương chẩm).

Thu hoạch đợt 1 xong sẽ tiếp tục cho cá ăn tích cực, khoảng 10-15 ngày sau sẽ thu hoạch đợt 2. Thường ở đợt này, lượng cá thu hoạch sẽ được nhiều hơn và tương đối đồng đều về kích cỡ. Nếu trong ao vẫn còn cá chưa đạt quy cỡ thì sẽ tiếp tục nuôi vỗ 2 tuần nữa và thu hoạch toàn bộ. Nên thả cá giống ngay từ đầu vụ để đến thời điểm thu hoạch vào tháng 6, 7, 8 âm lịch cá thịt bán được giá cao, chi phí đầu tư con giống rẻ, dễ nuôi hơn lúc cuối vụ (do thời tiết lúc cuối vụ thường lạnh, cá dễ bị bệnh). Sau khi trừ chi phí cải tạo ao, con giống, thức ăn, công chăm sóc bảo vệ… người nuôi có thể lãi 40-45% so với vốn ban đầu. Thu hoạch cá vào những mùa đụng cá đồng (thả giữa và cuối vụ), tiền lãi thu được sẽ thấp hơn do giá con giống cao, giá thịt rẻ, thường chỉ lãi 20-25%. Hiện, giá cá trê vàng lai thương phẩm có giá khoảng 40-45.000 đồng/kg.

Nuôi cá trê vàng lai không cần phải có nhiều kinh nghiệm, không cần diện tích lớn, vốn đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn, rủi ro thấp, lợi nhuận ổn định nên một số hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư nuôi với quy mô lớn kiểu trang trại, bước đầu thu lại hiệu quả.

Hải Linh

Cập nhật thông tin chi tiết về Đảng Cộng Sản Việt Nam trên website Raffles-design.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!